Trainingen > Instructie kleine blusmiddelen

Instructie kleine blusmiddelen

Niet iedereen hoeft natuurlijk een bedrijfshulpverlener te zijn. Toch vinden veel werkgevers het zinvol dat hun personeelsleden kunnen omgaan met blusmiddelen.

De cursus bestaat uit een kort theoriegedeelte, waarin de volgende zaken aan de orde komen: Wat is brand, hoe kan ik het blussen en welke middelen kan ik hiervoor gebruiken? Ook komen de gevaren bij brand aan de orde. Het praktijkgedeelte bevat de volgende onderdelen: blussen met C02, schuim (evt. bluspoeder), blusdeken en vlam in de pan