Trainingen > Begeleiding bij ontruimingen

Begeleiding bij ontruimingen

De arbowet verplicht om 1 keer per jaar een ontruiming te houden. Het is wenselijk om bij deze ontruimingen begeleiding te hebben. Indien gewenst kunnen we gebruik maken van 'slachtoffers' en rook. Na de ontruiming vindt een evaluatie plaats met het BHV-team. Vervolgens worden onze bevindingen en eventuele aanbevelingen vastgelegd in een rapportage.