Trainingen > Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening is verplicht door de Arbo-wet. Een ieder bedrijf brengt zijn risico's in beeld. Aan de hand van een evaluatie worden de restrisico's duidelijk. Er word een BHV ploeg gevormd om deze restrisico's op te vangen. Een BHV'er verleent eerste hulp, bestrijdt kleine branden, kan goed communiceren en indien nodig alarmeren. Ook kan hij/zij de professionele hulpverlener van de correcte informatie voorzien betreffende het incident.

 

Een BHV-opleiding bestaat uit twee dagen (kan volgens NIBHV-normen)

1e dag bestaat uit levensreddende eerste hulp:

De cursist leert o.a. om te gaan met:

Met andere woorden: de tijd kunnen overbruggen tot professionele hulp gearriveerd is.

 

2e dag heeft betrekking op brand, communicatie, ontruimen en alarmeren.

De cursist leert o.a.:

 

Kortom een beginnende brand kunnen blussen, professionele hulp inroepen en bijstaan. Je leert op de correcte manier te alarmeren en te communiceren met mede BHV'ers en professionele hulpverleners. Ook leer je op een correcte manier om te gaan met een ontruiming.